مشاوره ای

ادامه مطلب
مشاور کسب و کار شرکت تولیدی صنعتی امیر نیا

مشاور کسب و کار شرکت تولیدی صنعتی امیر نیا

ادامه مطلب
مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی فلورانس

مدیریت بهره برداری و راه اندازی مجتمع تجاری تفریحی فلورانس