درباره ما

شرکت دیانا هرمس کارن

مدیریت فروشگاه های افق کورش در تبریز

راه اندازی و مدیریت مجتمع تجاری در تبریز

  • مجتمع تجاری فلورانس
  • مجتمع تجاری تفریحی آمازون

آموزش مدیریت مجتمع (پاساژ داری) و ارتباط سازی با مشتریان و وفادار سازی

شرکت دیانا هرمس کارن

مدیریت فروشگاه های افق کورش در تبریز

راه اندازی و مدیریت مجتمع تجاری در تبریز

  • مجتمع تجاری فلورانس
  • مجتمع تجاری تفریحی آمازون

آموزش مدیریت مجتمع (پاساژ داری) و ارتباط سازی با مشتریان و وفادار سازی

تیم ما

تیم مجرب در مشاوره و راه اندازی کسب و کار

dina36
دکتر رسول نامور مدیر عامل
dina366
مهندس شکوری مدیر رسانه
dina34
مهندس تقی زاده مدیر روابط عمومی
pngtree-man
مهندس مدیر تدارکات

معرفی کلی شرکت:

اعضای تیم خبره
0 +
مجوز کسب و کار
0 +
مشتری های راضی
0 +
پروژه های کامل شده
0 0 +